Omplacering

Ibland söker äldre hundar av olika skäl ett nytt hem.