Mentalitet

Mentalitet


Mentalitet 

(20190924, Denna sida är under ständig bearbetning, jag försöker att lägga in hundar som saknas efter hand.)

Att det viktigaste i avel är hundarnas mentalitet är nog något som de flesta uppfödare kan komma överens om. Detta är en självklarhet. Det spelar nämligen ingen roll om en hund är frisk och/eller snygg och rolig att arbeta med om den inte är välfungerande i det verkliga, vardagliga livet. Vi har alla olika uppfattning om vad som är en bra mental Pinscher el Dvärgpinscher men jag är övertygad om att få fram trevliga hundar som fungerar bra och stabilt i för hunden vardagliga situationer är något vi alla vill.

Ju fler hundar man har fött upp desto större risk/chans för avarter blir det naturligtvis. Varför inte vissa hundar blir som vi och ägarna tänkt sig kan naturligtvis bero på en mängd olika saker men det man kan göra som uppfödare är att försöka ge sina valpköpare så mycket stöd det är möjligt och naturligtvis att ta hänsyn till det i framtida kombinationer.

Vi gör BPH el MH i möjligaste mån på våra egna avelsdjur samt använder i hög utsträckning mentalbeskrivna individer i vår avel. Dock har det blivit svårare att få tillgång till MH när du inte har en bruksras varför vi börjat göra BPH-beskrivningar.

Vi lägger mycket stor vikt på naturlig hanterbarhet i vår avel.

BPH diagram på nu aktiva avelshundar Pinscher: 

Rivendells From Russia With Love aka Tania 

Oakwoods Who’s That Girl